Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy

Marka wiarygodności i jakości gospodarczej Dolnego Śląska

CEL DCG
Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym przedsiębiorcom i produktom przez Województwo Dolnośląskie. To największy program certyfikujący dla firm na Dolnym Śląsku, a zarazem jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień wręczanych przedsiębiorcom w naszym kraju, które przyznaje KAPITUŁA DCG pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Celem DCG jest promocja Laureatów jako kreatorów dynamicznego rozwoju regionu, w szczególności poprzez ich innowacyjność, solidność i dobre praktyki, oraz kształtowanie i promowanie wizerunku Dolnego Śląska jako regionu przyjaznego ludziom i gospodarce

Korzyści dla laureatów DCG

Dlaczego warto posiadać DCG?

Certyfikat

Otrzymanie regionalnego certyfikatu wiarygodności i jakości gospodarczej (w postaci statuetki i certyfikatu DCG)

Wizerunek

Udział w uroczystej gali umożliwiający bezpośredni kontakt z regionalnymi władzami

Klub Laureatów

Przynależność do Klubu Laureatów – elitarnej Ekstraklasy Dolnośląskich Firm

Rozwój

Spotkanie i wymiana doświadczeń z innymi menedżerami, nawiązanie kontaktów biznesowych

IDEA

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym przedsiębiorcom i produktom przez Województwo Dolnośląskie.To największy program certyfikujący dla firm na Dolnym Śląsku, a zarazem jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień wręczanych przedsiębiorcom w naszym kraju. Powstał z myślą o promocji firm, które bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników w codziennej pracy przestrzegają najwyższych standardów jakości i dbają o swoją wiarygodność gospodarczą. Od lat DCG wyróżnia podmioty gospodarcze, które mogą stanowić biznesową wizytówkę regionu – nie tylko z uwagi na wymierne wskaźniki gospodarcze, ale i filozofię prowadzenia biznesu.

Idea DCG wzoruje się na znanych międzynarodowych nagrodach gospodarczych, takich jak japońska Nagroda Deminga, amerykańska Nagroda Malcolma Baldrige’a czy Europejska Nagroda Jakości i wychodzi naprzeciw dążeniom do integracji regionalnej, wzrostu gospodarczego i rozwoju rynku pracy.

Image

Współpraca