Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń do XXVII edycji DCG

Ze względu na ilość zapytań i sygnały napływające od kandydatów Biuro DCG podjęło decyzję o przesunięciu terminu przyjmowania zgłoszeń do DCG. Na Państwa ankiety oczkujemy do 12 października 2017 roku.