DCG

KAPITUŁA

Przewodniczącym Kapituły przyznającej certyfikaty jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Członkami Kapituły są m.in. przedstawiciele zarządu województwa dolnośląskiego, organizacji przedsiębiorców, uczelni wyższych oraz przedsiębiorcy. Kapituła spotyka się kilka tygodni przed uroczystością wręczenia certyfikatów i dokonuje oceny firm kandydujących do DCG.

Aktualny skład Kapituły:
BOŻENA BAIER
Wiceprezes
DACH BUD Sp. z o.o.
Laureat DCG, DNG, DEG

ZBIGNIEW BARAN
Prezes
Przedsiębiorstwo Budowlane MODERNBUD Sp. z.o.o.
Laureat DCG, DNG

MARYLISE BOUGARET
Dyrektor
SEGEPO-REFA Sp. z o.o.
Laureat DCG, DNG

MIECZYSŁAW CIURLA
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

WIESŁAW DREKO
Prezes Zarządu
ZEC SERVICE Sp. z o.o.
Laureat DCG, DNG, DEG

ZBIGNIEW DYNAK
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego
UMWD

PIOTR FREYBERG
Członek Zarządu
3M Poland Sp. z o.o.
Laureat DCG

ANDRZEJ GOSPODAROWICZ
b. Rektor
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

SŁAWOMIR HRYNIEWICZ
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich
Laureat DCG

PIOTR JANAS
Członek Zarządu
SHH Sp. z o.o.
Laureat DCG, DNG

ANNA KOŚCIUK
Właściciel
ARCHIKON
Laureat DCG, DNG

JERZY KUCHCIAK
Dolnośląskie Młyny S.A.
Laureat DCG, DNG

JAROSŁAW KURZAWA
Dyrektor
Biuro DCG

MICHAŁ ŁUCZAK
Prezes Zarządu
Mirosław Wróbel Sp. z.o.o.
Laureat DCG, DNG

SŁAWOMIR NAJNIGIER
Prezes
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
Członek RI DCG

MAREK NOWARA
Prezes Zarządu
PB INTER-SYSTEM S.A.
Laureat DCG, DNG

MAREK OBRĘBALSKI
Radny
Sejmik Województwa Dolnośląskiego

SŁAWOMIR POPŁOŃSKI
Zespół Ekspertów Kapituły DCG
Członek RI DCG

CEZARY PRZYBYLSKI
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Przewodniczący Kapituły DCG, Członek RI DCG

JANUSZ RYBKA
Właściciel
Biuro Inwestorskie Janusz Rybka
Członek RI DCG

ZBIGNIEW SEBASTIAN
Prezes
Dolnośląska Izba Gospodarcza

MAREK SUCHY
Prezes Zarządu
BBKS - PROJEKT Sp. z o.o.
Laureat DCG, DNG

EDWARD SZYWAŁA
Honorowy Prezes
Stowarzyszanie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich
Laureat DCG

JAN WASZKIEWICZ
Wiceprezes Zarządu
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Członek RI DCG

EDWARD WĄSIEWICZ
Konsul Honorowy
Konsulat Honorowy Republiki Austrii

ANDRZEJ WOLNY
Kierownik Wydziału
Urząd Miasta Kamienna Góra
Członek RI DCG

PIOTR WRZECIONIARZ
Prezes Zarządu
INTERGEO Polska Sp. z o.o.
Laureat DCG, Członek RI DCG

Image