Nowy Skład Kapituły DCG

20 marca na posiedzeniu Rady Inicjatorów DCG powołana została Kapituła Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych na kolejną kadencję. W jej skład weszli:

 1. Bożena Baier
 2. Zbigniew Baran
 3. Rafał Borkowski
 4. Marylise Bougaret
 5. Mieczysław Ciurla
 6. Wiesław Dreko
 7. Zbigniew Dynak
 8. Piotr Freyberg
 9. Andrzej Gospodarowicz
 10. Sławomir Hryniewicz
 11. Piotr Janas
 12. Anna Kościuk
 13. Jerzy Kuchciak
 14. Jarosław Kurzawa
 15. Michał Łuczak
 16. Sławomir Najnigier
 17. Marek Obrębalski
 18. Sławomir Popłoński
 19. Cezary Przybylski
 20. Janusz Rybka
 21. Zbigniew Sebastian
 22. Marek Suchy
 23. Edward Szywała
 24. Jan Waszkiewicz
 25. Edward Wąsiewicz
 26. Andrzej Wolny
 27. Piotr Wrzecioniarz