Obrady kapituły DCG

Podczas spotkania Kapituła zdecydowała o kandydaturach do Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych. W XVI edycji DCG wyróżniono 46 firm. 14 firm otrzyma certyfikat po raz pierwszy (3 w kategorii firmy duże, 8 w kategorii firmy średnie i 3 w kategorii firmy małe) a 32 po raz kolejny (1 po raz piąty, 5 po raz czwarty, 14 po raz trzeci i 12 po raz drugi).W trakcie szesnastu dotychczasowych edycji DCG przyznano 411 certyfikatów 186 dolnośląskim firmom.