Posiedzenie Kapituły DCG

Przewodniczącym Kapituły przyznającej certyfikaty jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Członkami Kapituły są m.in. przedstawiciele zarządu województwa dolnośląskiego, organizacji przedsiębiorców, uczelni wyższych oraz przedsiębiorcy. Kapituła spotyka się kilka tygodni przed uroczystością wręczenia certyfikatów i dokonuje oceny firm kandydujących do DCG. Spotkania Kapituły odbywają się w obecności notariusza.

Kapituła DCG spotyka się po zebraniu wszystkich zgłoszeń do kolejnej edycji nagrody.