XII i XIII edycja DCG

Zdjęcia z Gali XII i XIII edycji DCG

 

10 lipca 2008 roku w Oratorium Marianum podczas uroczystej Gali certyfikaty odebrało 50 wyróżnionych na Dolnym Sląsku Przedsiębiorstw

 

 

XII edycja DCG odbyła się w Oratorium Marianum

 

 

Organizatorzy DCG witajazebranych gosci

 

 

Grono Laureatów XII edycji wznawiaj¹cych certyfikat po raz pi¹ty i szósty.

 

 

Prof. Piotr A. Wrzecioniarz - Wiceprzewodnicz¹cy Kapitu³y DCG.

 

 

dcg rozdanie dyplomow