Zapraszamy do ubiegania się o Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy XXVIII edycji

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym przedsiębiorcom przez Województwo Dolnośląskie. To największy program certyfikujący dla firm na Dolnym Śląsku.

Celem DCG jest wyróżnienie podmiotów gospodarczych, które stanowią biznesową wizytówkę regionu – nie tylko z uwagi na wymierne wskaźniki gospodarcze, ale także filozofię prowadzenia biznesu.

Serdecznie Państwa zapraszamy do ubiegania się o Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy. Przyznawany jest on najlepszym dolnośląskim podmiotom gospodarczym, nienależnie od formy prowadzonej działalności.

Kapitule ekspertów oceniających kandydatury firm ubiegających się o DCG przewodniczy Marszałek Województwa Dolnośląskiego. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, uczelni wyższych oraz praktycy biznesu. Wiedza i kompetencje Kapituły są gwarancją rzetelnej i profesjonalnej oceny.

Certyfikat potwierdza przede wszystkim wysoką jakość prowadzonej  przez Państwa działalności (zarówno pod względem ekonomicznym jak i społecznym). Jest doskonałym narzędziem budowania wizerunku firmy.

Serdecznie zatem zachęcam do ubiegania się o Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy!

Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbędzie się w listopadzie 2018 we Wrocławiu z udziałem Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz zaproszonych gości.

Uzyskanie DCG to również wstęp do elitarnego Klubu Laureatów DCG. Odkąd wręczono pierwsze certyfikaty w 2001 roku w trakcie 27 dotychczasowych edycji DCG przyznano 649 certyfikatów 258 dolnośląskim firmom. Jest to również platforma wymiany wiedzy oraz możliwość nawiązywania relacji biznesowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń do XXVIII edycji DCG upływa 24 listopada 2018 roku. 

Informację o zasadach obliczania kosztów znajdą Państwo w zakładce Udział w DCG.
Materiały promocyjne oraz ankieta zgłoszeniową w zakładce Materiały do pobrania