Zmiana terminu przyjmowania ankiet zgłoszeniowych XXVI edycji DCG

Ze względu na ilość zapytań i sygnały napływające od kandydatów Biuro DCG podjęło decyzję o przesunięciu terminu przyjmowania zgłoszeń do DCG. Na Państwa ankiety oczkujemy do 30 września 2016 roku.